Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE RECYKLERÓW OPON

KRS

0000932913

NIP

7812027949

REGON

520470105

Adres siedziby

Adama Mickiewicza 28 / 7, 60-836 Poznań, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

18 listopada 2021 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli we wszystkich sprawach stowarzyszenia składają w imieniu stowarzyszenia dwaj członkowie zarządu działający łącznie

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022