Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 12 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

WARCABOWY KLUB SPORTOWY "ADMIRAŁ PCBEST""

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

KRS

0000093280

NIP

9551991020

REGON

812025483

Data rejestracji

22 lutego 2002 r.

Adres siedziby

Cukrowa 49 / 2, 71-004 Szczecin, Polska

Cel działania

1. Rozwój warcabów. 2. Czynny udział w życiu sportowym.

Zarząd Klubu Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu klubu upoważniony jest prezes, zaś w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

WKSADMIRAL@POCZTA.FM

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH 146 SĄD OKRĘGOWY W SZCZECINIE I WYDZIAŁ CYWILNY