Nazwa pełna

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000930917

NIP

8792735335

REGON

520386675

Adres siedziby

Parkowa 1, 87-134 Przysiek, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 listopada 2021 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

2,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnieni są: w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu jednoosobowo, zaś w przypadku zarządu dwuosobowego lub trzyosobowego - 2 (dwaj) członkowie zarządu działający łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
 • MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W IMIENIU WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO BĘDĄCYM JEDYNYM WSPÓLNIKIEM KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM NAUKOWO BADAWCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZINĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  2,6 mln zł

  Liczba udziałów

  26000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021