Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 24 października 2022 r.

Nazwa pełna

NO.13 PROPERTY MANAGEMENT D. SURYNT I. KOZINA SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000929966

NIP

6112814805

REGON

520317852

Adres siedziby

1 Maja 13 L.u., 58-580 Szklarska Poręba, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

29 października 2021 r.

Czas, na jaki została utworzona organizacja

30 LAT

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie wspólnik dariusz surynt albo wspólnik izabela kozina działająca łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 29 października 2021 r.

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 29 października 2021 r.

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Prokurenci
 • Od 24 października 2022 r.

  PROKURA OBEJMUJĄCA DZIAŁANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE ZE WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI.

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021