Nazwa pełna

SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN-PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000928790

NIP

7393954845

REGON

389125728

Adres siedziby

Dąbrowszczaków 21 / 430, 10-542 Olsztyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 listopada 2021 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

67,6 mln zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki w przypadku zarządu wieloosobowego - uprawnionych jest co najmniej dwóch członków zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  9,4 mln zł

  Liczba udziałów

  187437

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

57 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

SIM.KZN.POLNOC@GMAIL.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021