Nazwa pełna

PROFIL KOSOWICZ SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000928280

NIP

8391003974

REGON

770732741

Adres siedziby

Przemysłowa 34, 76-200 Słupsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

24 listopada 2021 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wspólnikami uprawnionymi do reprezentowania spółki są wszyscy wspólnicy spółki.

Wspólnicy
Inne dane

Adres e-mail

KRYSTYNA.KOSOWICZ@PROFILGROUP.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021