Nazwa pełna

BIZSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000928117

NIP

7011056597

REGON

520253052

Adres siedziby

Nowogrodzka 25 / 37, 00-511 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 października 2021 r.

Kapitał zakładowy

17 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10. 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane będzie łączne działanie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 21 października 2021 r.

  Wartość udziałów

  4,3 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 października 2021 r.

  Wartość udziałów

  4,3 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 października 2021 r.

  Wartość udziałów

  6,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  40

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022