Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

18,9 mln zł

6 mln zł

2007 - 2013

1

2,2 mln zł

490,3 tys. zł

Łącznie

2

21,1 mln zł

6,5 mln zł