Nazwa pełna

ZAKŁAD PRZEROBU ZŁOMU "ZŁOMEX" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000092772

NIP

6780026112

REGON

350529494

Adres siedziby

Igołomska 27, 31-983 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

21 lutego 2002 r.

Kapitał zakładowy

2,2 mln zł

Kapitał docelowy

430 tys. zł

Kapitał wpłacony

8,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych o wartości nie przekraczającej 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) upoważniony jest jednoosobowo każdy z członków zarządu. Jeżeli wartość tych praw przekracza powyższą kwotę wymagana jest reprezentacja łączna dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy to w/w ograniczenie nie obowiązuje.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 3 grudnia 2021 r.

    MIESZANA UPOWAŻNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ MIESZANEJ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z PREZESEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

3,9 mln zł

2019 r.

6 mln zł

2016 r.

381,5 tys. zł

2015 r.

338,2 tys. zł

2014 r.

128 tys. zł

2013 r.

88,1 tys. zł

2012 r.

4 mln zł

2011 r.

3,2 mln zł

2009 r.

744,6 tys. zł

2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2019
2020
744,6 tys. zł 3,2 mln zł 4 mln zł 88,1 tys. zł 128 tys. zł 338,2 tys. zł 381,5 tys. zł 6 mln zł 3,9 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

16,5 mln zł

6 mln zł

2007 - 2013

1

2,2 mln zł

490,3 tys. zł

Łącznie

2

18,7 mln zł

6,5 mln zł

Inne dane

Adres www

ZLOMEX.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3534 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000