Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 11.07.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 27.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 16.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 21.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 20.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 12.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 19.07.2015

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 09.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 07.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 08.07.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 25.07.2012

  2011 rok

 • 12.07.2011

  01. 01. 2010-31. 12. 2010 r.

 • 01.06.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009r.

 • 25.06.2009

  01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 24.06.2008

  01. 01. 2007r. -31. 12. 2007r.

 • 25.07.2007

  01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 03.10.2006

  01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 06.09.2005

  01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 30.03.2004

  01 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku

 • 20.01.2003

  01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • 10.09.2002

  01. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.

 • 01.08.2001

  20 marca 2000r do 31 grudnia 2000r

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 2011 rok

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007r. -31. 12. 2007r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 01 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • 01. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.

 • 20 marca 2000r do 31 grudnia 2000r

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 2011 rok

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007r. -31. 12. 2007r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 01 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • 01. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.

 • Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia za pierwszy rok obrotowy 2000

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 2011 rok

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007r. -31. 12. 2007r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 01 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • 01. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.

 • Rok obrotowy 2000

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  2171

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  1109

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  333

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  333

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE SERII E IMIENNE

  Liczba akcji w serii

  799

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE SERII F IMIENNE

  Liczba akcji w serii

  3996

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  11624

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  H

  Liczba akcji w serii

  85000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  I

  Liczba akcji w serii

  7000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  J

  Liczba akcji w serii

  60000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  K

  Liczba akcji w serii

  150000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  L

  Liczba akcji w serii

  67500

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  Ł

  Liczba akcji w serii

  330522

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  M

  Liczba akcji w serii

  75000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  N

  Liczba akcji w serii

  62500

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  O

  Liczba akcji w serii

  72500

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  P

  Liczba akcji w serii

  74998

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  R

  Liczba akcji w serii

  237000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  S

  Liczba akcji w serii

  50000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  T

  Liczba akcji w serii

  10000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  U

  Liczba akcji w serii

  235000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  V

  Liczba akcji w serii

  57000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  W

  Liczba akcji w serii

  50000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  Z

  Liczba akcji w serii

  50000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AA

  Liczba akcji w serii

  100000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  BB

  Liczba akcji w serii

  50000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  CC

  Liczba akcji w serii

  117003

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  DD

  Liczba akcji w serii

  50000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  EE

  Liczba akcji w serii

  100000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  FF

  Liczba akcji w serii

  63280

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  GG

  Liczba akcji w serii

  20000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  HH

  Liczba akcji w serii

  135000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE SERII II

  Liczba akcji w serii

  50000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  JJ

  Liczba akcji w serii

  67930

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  KK

  Liczba akcji w serii

  22630

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  LL

  Liczba akcji w serii

  61000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE SERII ŁŁ

  Liczba akcji w serii

  107500

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  MM

  Liczba akcji w serii

  124800

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  NN

  Liczba akcji w serii

  93510

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  OO

  Liczba akcji w serii

  74268

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  PP

  Liczba akcji w serii

  97625

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  RR

  Liczba akcji w serii

  110000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SS

  Liczba akcji w serii

  116704

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  TT

  Liczba akcji w serii

  12000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  UU

  Liczba akcji w serii

  15000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  WW

  Liczba akcji w serii

  81648

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  ZZ

  Liczba akcji w serii

  18524

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  1

  Liczba akcji w serii

  90000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  2

  Liczba akcji w serii

  100000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  3

  Liczba akcji w serii

  100000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  4

  Liczba akcji w serii

  82560

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  5

  Liczba akcji w serii

  95000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  6

  Liczba akcji w serii

  50000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  7

  Liczba akcji w serii

  47300

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  8

  Liczba akcji w serii

  96150

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  9

  Liczba akcji w serii

  96150

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  10

  Liczba akcji w serii

  80519

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  11

  Liczba akcji w serii

  80519

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  12

  Liczba akcji w serii

  80519

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  13

  Liczba akcji w serii

  80519

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  14

  Liczba akcji w serii

  74090

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  15

  Liczba akcji w serii

  74090

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 33 052 200,00 ZŁ