Nazwa pełna

PORT LOTNICZY LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000092480

NIP

7122566574

REGON

431227336

Adres siedziby

Zesłańców Sybiru 6, 20-008 Lublin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

21 lutego 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

539,1 mln zł

Kapitał wpłacony

539,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są: 1) każdy z członków zarządu w zakresie praw i obowiązków majątkowych o wartości nie większej niż 250. 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto, 2) dwaj członkowie zarządu łącznie w zakresie praw i obowiązków majątkowych o wartości większej niż 250. 000,00 zł(dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto, 3) prezes zarządu samodzielnie lub łącznie dwaj wiceprezesi w przypadku oświadczeń woli innych niż określone w pkt 1) i 2) powyżej.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 47 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

2,3 mln zł

2020 r.

1,8 mln zł

2019 r.

97,5 tys. zł

2018 r.

9,8 tys. zł

2017 r.

30,1 tys. zł

2016 r.

18,7 tys. zł

2015 r.

27,3 tys. zł

2014 r.

48,3 tys. zł

2012 r.

72,1 tys. zł

2011 r.

132,8 mln zł

2010 r.

1,7 mln zł

2009 r.

1,5 mln zł

2008 r.

18,8 mln zł

2008
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
18,8 mln zł 1,5 mln zł 1,7 mln zł 132,8 mln zł 72,1 tys. zł 48,3 tys. zł 27,3 tys. zł 18,7 tys. zł 30,1 tys. zł 9,8 tys. zł 97,5 tys. zł 1,8 mln zł 2,3 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@AIRPORT.LUBLIN.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4712 SĄD REJONOWY - SĄD GOSPODARCZY XI WYDZIAŁ REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000