Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W STALOWEJ WOLI SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000092455

NIP

8650003680

REGON

000617054

Adres siedziby

Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

4 marca 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5,6 mln zł

Kapitał wpłacony

5,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • PREZES ZARZĄDU PKS W STALOWEJ WOLI S.A. (OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE)

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

6 mln zł

2021 r.

6,5 mln zł

2020 r.

6,6 mln zł

2019 r.

2,7 mln zł

2018 r.

2,3 mln zł

2017 r.

2,4 mln zł

2016 r.

2,7 mln zł

2015 r.

2,9 mln zł

2014 r.

3,1 mln zł

2013 r.

3,4 mln zł

2012 r.

3,4 mln zł

2011 r.

3,2 mln zł

2010 r.

9,2 tys. zł

2009 r.

62,6 tys. zł

2008 r.

609 zł

2007 r.

1,5 tys. zł

2006 r.

3,1 tys. zł

2005 r.

1 tys. zł

2004 r.

3,6 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,6 mln zł 1 tys. zł 3,1 tys. zł 1,5 tys. zł 609 zł 62,6 tys. zł 9,2 tys. zł 3,2 mln zł 3,4 mln zł 3,4 mln zł 3,1 mln zł 2,9 mln zł 2,7 mln zł 2,4 mln zł 2,3 mln zł 2,7 mln zł 6,6 mln zł 6,5 mln zł 6 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

SEKRETARIAT@PKSSTWOLA.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

TAK

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 959 SĄD REJONOWY W TARNOBRZEGU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000