Nazwa pełna

PODHALAŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000092440

NIP

7352463435

REGON

492815488

Data rejestracji

27 lutego 2002 r.

Adres siedziby

Ogrodowa 8, 34-400 Nowy Targ, Polska

Cel działania

1. Kreowanie rozwojem regionu, 2. Kreowanie środowiska ludzi profesjonalnie zjamujących się zagadnieniami rozwoju samorządu terytorialnego oraz zagadnieniami rozwoju gospodarczego gmin, powiatów i województw, 3. Popularyzowanie wiedzy związanej z problematyką określoną w ust. 1 pkt. 1, 4. Uczestniczenie w wyborach do organów samorządowych i państwowych, 5. Wpływanie na zmiany regulacji prawnych pożądanych przez gminy, powiaty, województwa samorządowe, 6. Współdziałanie w tworzeniu instytucjonalnych form rozwoju gmin i powiatów, 7. Podejmowanie działań dla zapewnienia właściwego rozwoju psychofizycznego człowieka, zgodnych z kulturą i tradycją cherześcijańską, 8. Rozwijanie i pielęgnowanie poczucia łączności i solidarności wśród członków stowarzyszenia, 9. Wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągnięcia zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia uprawniony jest prezes lub viceprezes zarządu i jeden członek zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY