Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 5 października 2021 r.

Nazwa pełna

GOOD DAY D. SURYNT I. KOZINA T. KRÓLAK SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000924316

NIP

6112814171

REGON

520103690

Adres siedziby

1 Maja 13 L.u., 58-580 Szklarska Poręba, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

30 września 2021 r.

Czas, na jaki została utworzona organizacja

30 LAT

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu spółki uprawnieni są: wspólnik dariusz surynt samodzielnie albo dwóch wspólników działających łącznie

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 30 września 2021 r.

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 30 września 2021 r.

 • Od 30 września 2021 r.

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021