Poprzednio

SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS

Nazwa pełna

SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000092278

NIP

9281005205

REGON

970434546

Adres siedziby

Szklanych Domów 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 lutego 2002 r.

Kapitał zakładowy

335,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, jednego członka zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

3 października 2023 r.

DKK-227/2023

Kontrola koncentracji

27 stycznia 2020 r.

DKK-33/2020

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  170,4 mln zł

  Liczba udziałów

  189374

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  23,7 mln zł

  Liczba udziałów

  26322

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  140,9 mln zł

  Liczba udziałów

  156610

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
 • Od 28 lutego 2013 r.

  PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM SPÓŁKI ALBO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

 • Od 27 marca 2015 r.

  PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM SPÓŁKI ALBO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

 • Od 27 marca 2015 r.

  PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM SPÓŁKI ALBO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

 • Od 22 stycznia 2016 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 26 września 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLONYM INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 26 września 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 20 grudnia 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 10 stycznia 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 21 września 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 25 stycznia 2024 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z DOWOLNYM INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

15,8 mln zł

2021 r.

13,5 mln zł

2020 r.

29,9 mln zł

2019 r.

10,1 mln zł

2018 r.

26,4 mln zł

2017 r.

59,6 mln zł

2016 r.

56,7 mln zł

2015 r.

12,4 mln zł

2014 r.

18,4 mln zł

2012 r.

10,6 mln zł

2011 r.

3,2 tys. zł

2010 r.

5 tys. zł

2007 r.

44,4 tys. zł

2006 r.

7,1 tys. zł

2005 r.

93 tys. zł

2005
2006
2007
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
93 tys. zł 7,1 tys. zł 44,4 tys. zł 5 tys. zł 3,2 tys. zł 10,6 mln zł 18,4 mln zł 12,4 mln zł 56,7 mln zł 59,6 mln zł 26,4 mln zł 10,1 mln zł 29,9 mln zł 13,5 mln zł 15,8 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 18495 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002