Nazwa pełna

GNZ LEGAL GORZELNIK NENTWIG ZIĘBIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000921721

NIP

7011051476

REGON

389959379

Adres siedziby

Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

15 września 2021 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja samodzielna

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 15 września 2021 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 15 września 2021 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 15 września 2021 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  100,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021