Nazwa pełna

FUNDACJA POSZUKIWAŃ I RATOWANIA ZABYTKÓW IM. PANA SAMOCHODZIKA

KRS

0000920709

NIP

1231504824

REGON

520681894

Adres siedziby

Spokojna 1, Rembertów, 05-555 Tarczyn, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

14 grudnia 2021 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają prezes zarządu fundacji samodzielnie lub na zasadzie reprezentacji (w sytuacji gdy liczba członków zarządu jest większa niż jeden) łącznej dwaj inni członkowie zarządu fundacji

Cel działania

Odzyskiwanie zaginionych i ukrytych dzieł sztuki oraz innych przedmiotów zabytkowych i historycznych; Ochrona i konserwacja wszelkich zabytków architektury, sztuki i techniki, w tym przede wszystkim zabytków o charakterze militarnym; Propagowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu popularyzację wiedzy dotyczącej zabytków architektury, sztuki i techniki mieszczących się na terenie rzeczpospolitej Polski; Współpraca z wszelkimi instytucjami opiekującymi się zabytkami sztuki, techniki i innymi przedmiotami o charakterze historycznym w zakresie ochrony przed kradzieżami i wandalizmem; Prowadzenie poszukiwań ukrytych i zaginionych dzieł sztuki oraz przedmiotów historycznych; Wdrażanie nowych technologii w dziedzinie poszukiwań zaginionych i ukrytych dzieł sztuki oraz innych przedmiotów zabytkowych i historycznych; Badania i rozwój istniejących technologii w dziedzinie poszukiwań zaginionych i ukrytych dzieł sztuki oraz innych przedmiotów zabytkowych i historycznych.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022