Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 40, obowiązujące od 29 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

KRS

0000091912

NIP

5261038754

REGON

010328810

Data rejestracji

18 lutego 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska

Cel działania

Do celów i zadań izby należy: 1. Działanie na rzecz szybkiego i stabilnego rozwoju energetyki. 2. Działanie na rzecz ochrony środowiska. 3. Reprezentowanie i ochrona gospodarcza interesów członków izby w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. 4. Organizowanie pomocy członkom izby w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej. 5. Wspieranie, przygotowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie: - inwestycji energetycznych w kraju i za granicą, - przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, - promowania energooszczędnych urządzeń i technologii dla przemysłu, - pozyskiwania źródeł finansowania na realizację podjętych przedsięwzięć. 6. Reprezentowanie interesów członków izby na rynkach zagranicznych. 7. Prowadzenie wszechstronnej działalności w celu integracji członków izby. 8. Organizowanie spotkań z władzami publicznymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w celu prezentacji problematyki dotyczącej energetyki i ochrony środowiska. 9. Wymiana informacji gospodarczych pomiędzy członkami izby a Polskimi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi. 10. Wykonywanie innych zadań powierzonych izbie na podstawie ustawy o izbach gospodarczych oraz określonych przez jej organy statutowe. 11. Organizowanie konferencji, szkoleń oraz wydawanie publikacji dotyczących problematyki w zakresie energetyki i ochrony środowiska.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu, w tym jeden wchodzący w skład prezydium zarządu.

Zobacz jeszcze 40 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR IZB GOSPODARCZYCH IG-44 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY - XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY W WARSZAWIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001