Nazwa pełna

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

KRS

0000091912

REGON

010328810

Data rejestracji

18 lutego 2002 r.

Data ostatniej zmiany

27 czerwca 2018 r.

Adres siedziby

Krucza 6/14, 00-950 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność organizacji komercyjnych I pracodawców

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu, w tym jeden wchodzący w skład prezydium zarządu.

Zobacz jeszcze 33 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR IZB GOSPODARCZYCH IG-44 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY - XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY W WARSZAWIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001