Nazwa pełna

EE.DIAMONDS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000917905

NIP

7322204373

REGON

389746844

Adres siedziby

Pabianicka 31, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Polska

Forma prawna

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

24 sierpnia 2021 r.

Kapitał akcyjny

1 tys. zł

Status podatnika VAT
Rada Dyrektorów Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy dyrektor samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Od 24 sierpnia 2021 r.

    Od 24 sierpnia 2021 r.

    Całość akcji spółki

    TAK

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy umowa przyznaje uprawnienia indywidualne określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022