Poprzednio

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I SAMOCHODOWEGO CEC POLSKA

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 4 lutego 2022 r.

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru stowarzyszeń

4 lutego 2022 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

15 lutego 2022 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »