Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 26 maja 2020 r.

Nazwa pełna

RADA INTERESANTÓW PORTU GDYNIA

KRS

0000091694

NIP

9581331498

REGON

191945620

Adres siedziby

Wolności 18, 81-327 Gdynia, Polska

Forma prawna

INNA ORGANIZACJA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Data rejestracji

13 lutego 2002 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli za radę wymagane jest łączne działanie dwóch członków zarządu w tym przewodniczącego rady lub wiceprzewodniczącego zarządu oraz członka zarządu.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Cel działania

Rada działa jako organ doradczy zarządu morskiego portu gdynia. Podejmuje działania mające na celu rozwój portu gdynia oraz reprezentuje interesy swoich członków w tym zakresie rada współdziała z organami władzy i administracji państwowej, organami samorządowymi oraz instytucjami publicznymi i prywatnymi na rzecz efektywnego działania portu gdynia.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR JEDNOSTEK SAMORZĄDU ZAWODOWEGO NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH SPG - 8 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU