Nazwa pełna

SWENKO HOLDING PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000910768

NIP

7011043382

REGON

389428742

Adres siedziby

Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, Polska

Forma prawna

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

9 lipca 2021 r.

Kapitał akcyjny

1 tys. zł

Zatrudnienie

Rada Dyrektorów Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli rada dyrektorów składa się z dwóch lub większej liczby osób, do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch dyrektorów albo jednego dyrektora łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy umowa przyznaje uprawnienia indywidualne określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021