Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO "POLMOS" W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000090490

NIP

5252255601

REGON

017474650

Adres siedziby

Szkolna 2/4, 00-006 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

11 lutego 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

900 tys. zł

Kapitał wpłacony

900 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo; Dwaj członkowie zarządu działajacy łącznie, jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

  • Od 13 grudnia 2021 r.

    CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA SPÓŁKI OD DNIA 04.11.2021 R.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • akcjonariusz spółki akcyjnej

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

3,7 tys. zł

2021 r.

235,6 tys. zł

2020 r.

3,3 mln zł

2010 r.

340,6 tys. zł

2008 r.

1,1 tys. zł

2004 r.

323,7 tys. zł

2004
2008
2010
2020
2021
2022
323,7 tys. zł 1,1 tys. zł 340,6 tys. zł 3,3 mln zł 235,6 tys. zł 3,7 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

POLMOS@POLMOSWARSZAWA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002