Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 15 czerwca 2021 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KLUB IMD ALUMNI POLSKA

KRS

0000904092

NIP

5213931765

REGON

389197159

Adres siedziby

Ludwika Narbutta 19A, 02-536 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

12 czerwca 2021 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia konieczna jest zgoda jednej z następujących osób: prezesa, sekretarza generalnego bądź skarbnika.

Cel działania

Celami stowarzyszenia są działalność naukowa, oświatowa oraz kulturalna, polegająca na: 1. Utrzymywaniu łączności pomiędzy zamieszkałymi w Polsce absolwentami international institute for management development z siedzibą w lozannie, w szwajcarii; 2. Skupianiu na terytorium Polski absolwentów international institute for management development z siedzibą w lozannie, w szwajcarii; 3. Wymianie wiedzy, opinii oraz doświadczeń zawodowych między absolwentami international institute for management development z siedzibą w lozannie, w szwajcarii oraz/lub przedstawicielami innych środowisk, w tym absolwentami international institute for management development z siedzibą w lozannie w szwajcarii, zamieszkałymi w państwach innych niż Polska oraz przedstawicielami m. In. Środowiska biznesowego i/lub naukowego; 4. Krzewieniu i kultywowaniu osiągnięć naukowych i wychowawczych international institute for management development z siedzibą w lozannie, w szwajcarii oraz absolwentów institute for management development z siedzibą w lozannie; 5. Budowaniu relacji między institute for management development z siedzibą w lozannie, a osobami, które chcą wspierać rozwój i dobre imię institute for management development z siedzibą w lozannie i/lub stowarzyszenia klub imd alumni Polska; 6. Tworzenie, utrzymywanie i wzmacnianie relacji pomiędzy byłymi uczestnikami programów institute for management development z siedzibą w lozannie, zamieszkałymi w Polsce; 7. Wspieranie rozwoju i ciągłej nauki, zachęcanie i umożliwianie wymiany pomysłów i doświadczeń w obszarze zarządzania i międzynarodowego biznesu w Polsce; 8. Organizacja rozwojowych i tzw. Networkingowych wydarzeń w Polsce; 9. Bycie ambasadorem institute for management development z siedzibą w lozannie na terenie Polski; 10. W razie potrzeby i po otrzymaniu pisemnej prośby od odpowiednej komórki institute for management development z siedzibą w lozannie, zapewnienie wsparcia institute for management development z siedzibą w lozannie w organizacji wydarzeń korporacyjnych w Polsce (dla absolwentów institute for management development z siedzibą w lozannie, uczestników programów institute for management development z siedzibą w lozannie, potencjalnych klientów institute for management development z siedzibą w lozannie); 11. W razie potrzeby i po otrzymaniu prośby od institute for management development z siedzibą w lozannie, zapewnienie wsparcia institute for management development z siedzibą w lozannie w organizacji własnych wydarzeń dla absolwentów institute for management development z siedzibą w lozannie (nie związanych ze stowarzyszeniem klub imd alumni Polska) w Polsce; 12. W razie potrzeby i po otrzymaniu pisemnej prośby od institute for management development z siedzibą w lozannie, przekazywanie informacji do odpowiednich komórek institute for management development z siedzibą w lozannie lub poprzez stronę internetową stowarzyszeń absolwentów o działalności stowarzyszenia klub imd alumni Polska; 13. Aktywna współpraca w ramach społeczności klubów absolwentów imd, kooperacja w ramach rady absolwentów, uczestnictwo we wspólnych inicjatywach takich jak coroczne spotkanie przewodniczących stowarzyszeń absolwentów (alumni club presidents' meeting); 14. W razie potrzeby i na pisemną prośbę od institute for management development z siedzibą w lozannie przekazywanie planów wydarzeń i ich zakresu na najbliższy rok; 15. Wzmacnianie i utrzymywanie związku z institute for management development z siedzibą w lozannie poprzez propagowanie i wsparcie marki institute for management development z siedzibą w lozannie w Polsce.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski