Poprzednio

STOWARZYSZENIE KLUB IMD ALUMNI POLSKA

Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 8 lutego 2023 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KLUB IMD ALUMNI POLSKA W LIKWIDACJI

KRS

0000904092

NIP

5213931765

REGON

389197159

Adres siedziby

Ludwika Narbutta 19A, 02-536 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

12 czerwca 2021 r.

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Z powodu braku możliwości dalszego finansowania działalności stowarzyszenia, nadzwyczajne walne zebranie stowarzyszenia podjęło uchwałę w przedmiocie rozwiązania stowarzyszenia i otwarcia likwidacji stowarzyszenia w dniu 13 grudnia 2022 r. , , 13. 12. 2022

Cel działania

Celami stowarzyszenia są działalność naukowa, oświatowa oraz kulturalna, polegająca na: 1. Utrzymywaniu łączności pomiędzy zamieszkałymi w Polsce absolwentami international institute for management development z siedzibą w lozannie, w szwajcarii; 2. Skupianiu na terytorium Polski absolwentów international institute for management development z siedzibą w lozannie, w szwajcarii; 3. Wymianie wiedzy, opinii oraz doświadczeń zawodowych między absolwentami international institute for management development z siedzibą w lozannie, w szwajcarii oraz/lub przedstawicielami innych środowisk, w tym absolwentami international institute for management development z siedzibą w lozannie w szwajcarii, zamieszkałymi w państwach innych niż Polska oraz przedstawicielami m. In. Środowiska biznesowego i/lub naukowego; 4. Krzewieniu i kultywowaniu osiągnięć naukowych i wychowawczych international institute for management development z siedzibą w lozannie, w szwajcarii oraz absolwentów institute for management development z siedzibą w lozannie; 5. Budowaniu relacji między institute for management development z siedzibą w lozannie, a osobami, które chcą wspierać rozwój i dobre imię institute for management development z siedzibą w lozannie i/lub stowarzyszenia klub imd alumni Polska; 6. Tworzenie, utrzymywanie i wzmacnianie relacji pomiędzy byłymi uczestnikami programów institute for management development z siedzibą w lozannie, zamieszkałymi w Polsce; 7. Wspieranie rozwoju i ciągłej nauki, zachęcanie i umożliwianie wymiany pomysłów i doświadczeń w obszarze zarządzania i międzynarodowego biznesu w Polsce; 8. Organizacja rozwojowych i tzw. Networkingowych wydarzeń w Polsce; 9. Bycie ambasadorem institute for management development z siedzibą w lozannie na terenie Polski; 10. W razie potrzeby i po otrzymaniu pisemnej prośby od odpowiednej komórki institute for management development z siedzibą w lozannie, zapewnienie wsparcia institute for management development z siedzibą w lozannie w organizacji wydarzeń korporacyjnych w Polsce (dla absolwentów institute for management development z siedzibą w lozannie, uczestników programów institute for management development z siedzibą w lozannie, potencjalnych klientów institute for management development z siedzibą w lozannie); 11. W razie potrzeby i po otrzymaniu prośby od institute for management development z siedzibą w lozannie, zapewnienie wsparcia institute for management development z siedzibą w lozannie w organizacji własnych wydarzeń dla absolwentów institute for management development z siedzibą w lozannie (nie związanych ze stowarzyszeniem klub imd alumni Polska) w Polsce; 12. W razie potrzeby i po otrzymaniu pisemnej prośby od institute for management development z siedzibą w lozannie, przekazywanie informacji do odpowiednich komórek institute for management development z siedzibą w lozannie lub poprzez stronę internetową stowarzyszeń absolwentów o działalności stowarzyszenia klub imd alumni Polska; 13. Aktywna współpraca w ramach społeczności klubów absolwentów imd, kooperacja w ramach rady absolwentów, uczestnictwo we wspólnych inicjatywach takich jak coroczne spotkanie przewodniczących stowarzyszeń absolwentów (alumni club presidents' meeting); 14. W razie potrzeby i na pisemną prośbę od institute for management development z siedzibą w lozannie przekazywanie planów wydarzeń i ich zakresu na najbliższy rok; 15. Wzmacnianie i utrzymywanie związku z institute for management development z siedzibą w lozannie poprzez propagowanie i wsparcie marki institute for management development z siedzibą w lozannie w Polsce.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski