Nazwa pełna

BATIF INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000903922

NIP

7822898551

REGON

389084082

Adres siedziby

Os. Rusa 126 / 12, 61-245 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 czerwca 2021 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Sprawozdanie za okres 1 stycznia 2023 r. — 28 lutego 2023 r.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 2 czerwca 2021 r.

  Wartość udziałów

  510 tys. zł

  Liczba udziałów

  5100

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 2 czerwca 2021 r.

  Wartość udziałów

  490 tys. zł

  Liczba udziałów

  4900

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021