Poprzednio

KRONOTEX BIS

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

26,3 mln zł

8,8 mln zł