Nazwa pełna

ASISTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000903127

NIP

5862369467

REGON

389046302

Adres siedziby

Szarych Szeregów 21C, 81-471 Gdynia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 maja 2021 r.

Kapitał zakładowy

40 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 27 maja 2021 r.

  Wartość udziałów

  20 tys. zł

  Liczba udziałów

  200

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 27 maja 2021 r.

  Wartość udziałów

  20 tys. zł

  Liczba udziałów

  200

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021