Nazwa pełna

VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000089969

NIP

6570081033

REGON

290508529

Adres siedziby

Łopuszańska 22, 02-220 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 lutego 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

2,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie 2) w przypadku zarządu wieloosobowego: a) prezes zarządu - samodzielnie do kwoty 300. 000,00 zł b) każdy wiceprezes zarządu - samodzielnie do kwoty 200. 000,00 zł c) dwóch członków zarządu łącznie - powyżej kwoty 200. 000,00 zł z zastrzeżeniem lit. A) 3) w sprawach niemajątkowych w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

919,8 tys. zł

2021 r.

7,8 mln zł

2020 r.

4,2 mln zł

2019 r.

6 mln zł

2018 r.

1,2 mln zł

2012 r.

5,4 tys. zł

2009 r.

18 tys. zł

2008 r.

293,8 zł

2007 r.

7 tys. zł

2006 r.

6,2 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2012
2018
2019
2020
2021
2022
6,2 tys. zł 7 tys. zł 293,8 zł 18 tys. zł 5,4 tys. zł 1,2 mln zł 6 mln zł 4,2 mln zł 7,8 mln zł 919,8 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

16,7 mln zł

7,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1266 SĄD REJONOWY W KIELCACH, SĄD GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002