Poprzednio

ZAK

Nazwa pełna

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000008993

NIP

7490005094

REGON

530544497

Adres siedziby

Mostowa 30 A, Kędzierzyn - Koźle, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

16 maja 2001 r.

Kapitał zakładowy

285,1 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

285,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Przepis zdania poprzedniego nie wyłącza możliwości udzielenia prokury samoistnej. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 33 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

31 lipca 2012 r.

DKK-73/2012

Kontrola koncentracji

24 listopada 2010 r.

DKK-122/2010

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 71 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 5 lipca 2019 r.

    PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,2 mln zł

2021 r.

25,4 mln zł

2020 r.

34,3 mln zł

2019 r.

4,2 mln zł

2018 r.

2,2 mln zł

2017 r.

46,8 mln zł

2016 r.

25,9 mln zł

2015 r.

76,4 tys. zł

2013 r.

3,4 tys. zł

2011 r.

725,5 zł

2010 r.

58,2 tys. zł

2009 r.

19,8 mln zł

2007 r.

4,5 tys. zł

2006 r.

29,9 tys. zł

2005 r.

105,9 tys. zł

2005
2006
2007
2009
2010
2011
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
105,9 tys. zł 29,9 tys. zł 4,5 tys. zł 19,8 mln zł 58,2 tys. zł 725,5 zł 3,4 tys. zł 76,4 tys. zł 25,9 mln zł 46,8 mln zł 2,2 mln zł 4,2 mln zł 34,3 mln zł 25,4 mln zł 2,2 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

9

201,1 mln zł

66,3 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.GRUPAAZOTY.COM

Adres e-mail

ZAK@GRUPAAZOTY.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1288 SĄD REJONOWY,SĄD GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA UL. OZIMSKA 60A , 45-368 OPOLE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015