Poprzednio

POLSKIE RADIO-ROZGŁOŚNIA REGIONALNA WE WROCŁAWIU "RADIO WROCŁAW"

Nazwa pełna

"POLSKIE RADIO-REGIONALNA ROZGŁOŚNIA WE WROCŁAWIU-RADIO WROCŁAW- SPÓŁKA AKCYJNA"

KRS

0000089881

NIP

8960007583

REGON

930254670

Adres siedziby

Karkonoska 10, 53-015 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

15 marca 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

1,3 mln zł

Kapitał wpłacony

1,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Udział Skarbu Państwa

100 %

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 26 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

16,5 mln zł

2020 r.

17,1 mln zł

2019 r.

13,9 mln zł

2018 r.

10,1 mln zł

2017 r.

13,1 mln zł

2016 r.

10,1 mln zł

2015 r.

10 mln zł

2014 r.

8,6 mln zł

2013 r.

9 mln zł

2012 r.

9,3 mln zł

2011 r.

8 mln zł

2010 r.

9,9 mln zł

2009 r.

9,4 mln zł

2008 r.

9,2 mln zł

2007 r.

11,1 mln zł

2006 r.

10,5 mln zł

2005 r.

11,2 mln zł

2004 r.

5 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 mln zł 11,2 mln zł 10,5 mln zł 11,1 mln zł 9,2 mln zł 9,4 mln zł 9,9 mln zł 8 mln zł 9,3 mln zł 9 mln zł 8,6 mln zł 10 mln zł 10,1 mln zł 13,1 mln zł 10,1 mln zł 13,9 mln zł 17,1 mln zł 16,5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4313 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ "MONITOR POLSKI"

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1993