Nazwa pełna

KLUB SPORTOWY "METALOWIEC BIAŁYSTOK"

KRS

0000897819

NIP

9662149680

REGON

388789484

Adres siedziby

Trawiasta 28, 15-161 Białystok, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

30 kwietnia 2021 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych i reprezentowania klubu na zewnatrz w sprawach niemajątkowych wymagany jest podpis prezesa zarządu lub dwóch pozostałych członków zarządu t. J. Wiceprezesa i członka zarządu równocześnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023