Nazwa pełna

"KUŹNIA MATRYCOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000089758

NIP

9462337230

REGON

432323220

Adres siedziby

Frezerów 14, 20-300 Lublin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 lutego 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

150,2 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Upoważnienie do składania oświadczeń w imieniu spółki posiadają dwaj członkowie zarządu działający wspólnie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem lub upoważnionym przez zgromadzenie wspólników pełnomocnikiem

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Od 17 października 2012 r.

  Wartość udziałów

  134,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  211

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 17 października 2012 r.

  Wartość udziałów

  15,3 tys. zł

  Liczba udziałów

  24

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

19,3 mln zł

2019 r.

65,9 tys. zł

2018 r.

1,6 mln zł

2017 r.

2,5 mln zł

2016 r.

64,2 tys. zł

2015 r.

64,4 tys. zł

2012 r.

14,7 tys. zł

2011 r.

14,4 tys. zł

2010 r.

21,7 tys. zł

2009 r.

18,7 tys. zł

2007 r.

202,3 tys. zł

2006 r.

26,7 tys. zł

2005 r.

2 tys. zł

2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tys. zł 26,7 tys. zł 202,3 tys. zł 18,7 tys. zł 21,7 tys. zł 14,4 tys. zł 14,7 tys. zł 64,4 tys. zł 64,2 tys. zł 2,5 mln zł 1,6 mln zł 65,9 tys. zł 19,3 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

38,8 mln zł

18,6 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015