Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KORAB" W USTCE

KRS

0000089752

NIP

8390008053

REGON

000485575

Adres siedziby

Grunwaldzka 10, 76-270 Ustka, Polska

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

Data rejestracji

8 lutego 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Zarząd Spółdzielni Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd spółdzielni jest trzyosobowy, oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 36 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

76,7 tys. zł

2017 r.

547,4 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI 436 SĄD REJONOWY VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001