Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru stowarzyszeń

14 września 2023 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

7 października 2023 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »