Nazwa pełna

BIO-LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000895545

NIP

5213909352

REGON

387257791

Adres siedziby

Pojezierska 97K, 91-341 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

21 kwietnia 2021 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentowania spółki jest jeden ze wspólników, tj. Spółka pod firmą bio-lider spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, samodzielnie, zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w krajowym rejestrze sądowym. Sposób reprezentacji bio-lider spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: w przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Pozostali wspólnicy pozbawieni są prawa reprezentowania spółki.

Beneficjenci rzeczywiści
  • PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI BIO-LIDER SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI UPRAWNIONYM DO JEJ REPREZENTACJI

    wspólnik spółki jawnej

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021