Nazwa pełna

PDC INDUSTRIAL CENTER 181 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000893780

NIP

5252858015

REGON

388668757

Adres siedziby

Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 kwietnia 2021 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka może być reprezentowana przez: 1. Dwóch członków zarządu działających łącznie, przy czym zawsze przez członka zarządu wspólnika panattoni działającego łącznie z jednym z członków zarządu wspólników albo 2. Prokurenta wspólnika 1 działającego łącznie z prokurentem wspólnika 2 oraz prokurentem panattoni 1 albo 3. Prokurenta wspólnika 1 działajacego łącznie z prokurentem wspólnika 2 działającego łącznie z prokurentem panattoni 2 działającego łącznie z prokurentem panattoni 3 albo 4. Członka zarządu wspólników działającego łącznie z: (i) prokurentem panattoni 1 lub (ii) prokurentem panattoni 2 działającym łącznie z prokurentem panattoni 3 albo 5. Członka zarządu wspólnika panattoni działającego łącznie z prokurentem wspólnika 1 oraz prokurentem wspólnika 2.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
 • Od 15 grudnia 2021 r.

  MAŁGORZATA KARINA TROJAŃSKA JEST PROKURENTEM PANATTONI 1 W ROZUMIENIU AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. JEST UPRAWNIONA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z: (I) CZŁONKIEM ZARZĄDU WSPÓLNIKÓW (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA) ALBO (II) PROKURENTEM WSPÓLNIKA 1 DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM WSPÓLNIKA 2 (PROKURA ŁĄCZNA).

 • Od 15 grudnia 2021 r.

  MARCIN BARTOSZ SIEPKOWSKI JEST PROKURENTEM PANATTONI 3 W ROZUMIENIU AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z: (I) PROKURENTEM WSPÓLNIKA 1 DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM WSPÓLNIKA 2 ORAZ PROKURENTEM PANATTONI 2 (PROKURA ŁĄCZNA) ALBO (II) CZŁONKIEM ZARZĄDU WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PANATTONI 2 (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA).

 • Od 15 grudnia 2021 r.

  KATARZYNA ELŻBIETA POLAKOWSKA JEST PROKURENTEM PANATTONI 2 W ROZUMIENIU AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. JEST UPRAWNIONA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z: (I) PROKURENTEM WSPÓLNIKA 1 DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM WSPÓLNIKA 2 DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PANATTONI 3 (PROKURA ŁĄCZNA) ALBO (II) CZŁONKIEM ZARZĄDU WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PANATTONI 3 (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA).

 • Od 15 grudnia 2021 r.

  JAKUB BARTOSZ KLIN JEST PROKURENTEM WSPÓLNIKA 1 W ROZUMIENIU AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z: (I) PROKURENTEM WSPÓLNIKA 2 DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PANATTONI 1 (PROKURA ŁĄCZNA) ALBO (II) PROKURENTEM WSPÓLNIKA 2 DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PANATTONI 2 DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PANATTONI 3 (PROKURA ŁĄCZNA) ALBO (III) CZŁONKIEM ZARZĄDU WSPÓLNIKA PANATTONI DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM WSPÓLNIKA 2 (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA).

 • Od 15 grudnia 2021 r.

  MICHAŁ ŻYLIŃSKI JEST PROKURENTEM WSPÓLNIKA 2 W ROZUMIENIU AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z: (I) PROKURENTEM WSPÓLNIKA 1 DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PANATTONI 1 (PROKURA ŁĄCZNA) ALBO (II) PROKURENTEM WSPÓLNIKA 1 DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PANATTONI 2 DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PANATTONI 3 (PROKURA ŁĄCZNA) ALBO (III) CZŁONKIEM ZARZĄDU WSPÓLNIKA PANATTONI DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM WSPÓLNIKA 1 (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA).

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021