Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ZIELONA GÓRA

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ZIELONA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000000893

NIP

9291671122

REGON

977898183

Adres siedziby

Jana Z Kolna 2A, 65-014 Zielona Góra, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 lutego 2001 r.

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Kapitał zakładowy

9,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki oraz jej reprezentowania uprawniony jest jednoosobowo każdy członek zarządu, przy czym do zawierania umów i zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 130. 000,00 zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

49 %

Decyzje UOKiK

12 września 2016 r.

RWR-10/2016

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

2 października 2014 r.

RWR-28/2014

Porozumienia ograniczające konkurencję

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  4,6 mln zł

  Liczba udziałów

  9143

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

5,4 mln zł

2022 r.

7 mln zł

2021 r.

8,6 mln zł

2020 r.

5,1 mln zł

2019 r.

6,5 mln zł

2018 r.

7 mln zł

2017 r.

7,4 mln zł

2016 r.

7,5 mln zł

2015 r.

8,3 mln zł

2014 r.

8,4 mln zł

2013 r.

7,8 mln zł

2012 r.

7,9 mln zł

2011 r.

7,6 mln zł

2010 r.

6,6 mln zł

2009 r.

7 mln zł

2008 r.

7,3 mln zł

2007 r.

7,2 mln zł

2006 r.

7,3 mln zł

2005 r.

7 mln zł

2004 r.

5,6 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5,6 mln zł 7 mln zł 7,3 mln zł 7,2 mln zł 7,3 mln zł 7 mln zł 6,6 mln zł 7,6 mln zł 7,9 mln zł 7,8 mln zł 8,4 mln zł 8,3 mln zł 7,5 mln zł 7,4 mln zł 7 mln zł 6,5 mln zł 5,1 mln zł 8,6 mln zł 7 mln zł 5,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

GAZETA LUBUSKA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001