Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU REGIONU I UTWORZENIA WOJEWÓDZTWA CZĘSTOCHOWSKIEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000089080

NIP

9492101851

REGON

240595042

Data rejestracji

7 lutego 2002 r.

Data ostatniej zmiany

8 listopada 2016 r.

Adres siedziby

Tkacka 5 / 2, 42-202 Częstochowa, Polska

Cel działania

Doprowadzenie do zmiany ustawodawstwa w taki sposób, który przywróci status województwa regionowi częstochowskiemu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Na zewnątrz stowarzyszenie reprezentuje prezes zarządu lub osoba przez niego upoważniona - spośród członków zarządu. Reprezentacja stowarzyszenia na zewnątrz, w sprawach dotyczących majątku jest łączna - dla ważności składanych oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch członków prezydium zarządu w tym prezesa zarządu.

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY