Nazwa pełna

NPC GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000889348

NIP

5213923352

REGON

388465132

Adres siedziby

Bluszczańska 76 / Pawilon 6, 00-712 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

19 marca 2021 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

107,5 tys. zł

Kapitał wpłacony

107,5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego: każdy członek zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego: dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo prezes zarządu działający samodzielnie

Beneficjenci rzeczywiści
  • POSIADA 40,91% AKCJI W SPÓŁCE PLAYWAY S.A., KTÓRA POSIADA: 1) 45,89% AKCJI W SPÓŁCE ULTIMATE GAMES S.A., KTÓRA POSIADA 32,56% AKCJI W SPÓŁCE NPC GAMES S.A.; 2) 47,81% AKCJI W SPÓŁCE CREATIVEFORGE GAMES S.A., KTÓRA POSIADA 27,42% AKCJI W SPÓŁCE NPC GAMES S.A.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021