Nazwa pełna

TOWARZYSTWO TRZEŹWOŚCI TRANSPORTOWCÓW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000088801

NIP

5213087281

REGON

000828176

Data rejestracji

5 lutego 2002 r.

Data ostatniej zmiany

29 listopada 2016 r.

Adres siedziby

Chałubińskiego 4 / 4, 00-928 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Upowszechnianie w środowisku transportowców wiedzy o moralnych, zdrowotnych I prawnych aspektach nadużywania alkoholu. 2. Zapobieganie rozpijaniu młodzieży średnich szkół transportowych. 3. Przeciwdziałanie pijaństwu w miejscu pracy. 4. Podnoszenie kultury jazdy I bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym I żeglugi. 5. Udzielanie poradnictwa w zakresie trzeźwości, ochrony zdrowia I opieki społecznej.

Zarząd Krajowy Towarzystwa Trzeźwości Transportowców Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych towarzystwa trzeźwości transportowców wymagane są podpisy dwóch osób : prezesa I członka zarządu, a w razie jego nieobecności wiceprezesa I członka zarządu krajowego.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Towarzystwa Trzeźwości Transportowców Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 26 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY