Nazwa pełna

GOAT GAMEZ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000887037

NIP

7011025562

REGON

388451644

Adres siedziby

Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

18 marca 2021 r.

Kapitał zakładowy

112,8 tys. zł

Kapitał wpłacony

112,8 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki uprawnieni są: - w przypadku zarządu jednoosobowego- prezes zarządu samodzielnie, - w przypadku zarządu wieloosobowego- prezes zarządu samodzielnie albo wiceprezes zarządu łącznie z członkiem zarządu lub prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021