Nazwa pełna

"RELPOL" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000088688

NIP

9280007076

REGON

970010355

Adres siedziby

11 Listopada 37, 68-200 Żary, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

5 lutego 2002 r.

Kapitał zakładowy

48 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

48 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i do podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu z prokurentem lub dwóch prokurentów

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

RLP

Liczba wyemitowanych akcji:

9,6 mln

Wartość rynkowa:

87,8 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 44 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

4,9 tys. zł

2022 r.

27,6 tys. zł

2021 r.

3,6 mln zł

2020 r.

12,8 mln zł

2015 r.

38,8 tys. zł

2014 r.

30 tys. zł

2013 r.

19,8 tys. zł

2010 r.

226,5 zł

2009 r.

20 tys. zł

2007 r.

68,6 tys. zł

2006 r.

100,1 tys. zł

2005 r.

1,3 tys. zł

2004 r.

8 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2009
2010
2013
2014
2015
2020
2021
2022
2023
8 tys. zł 1,3 tys. zł 100,1 tys. zł 68,6 tys. zł 20 tys. zł 226,5 zł 19,8 tys. zł 30 tys. zł 38,8 tys. zł 12,8 mln zł 3,6 mln zł 27,6 tys. zł 4,9 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

39,3 mln zł

16,3 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.RELPOL.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy umowa przyznaje uprawnienia indywidualne określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 841 SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1990