Nazwa pełna

TRUSS INWESTYCJE FĄFEREK KOBYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000883689

NIP

5842740817

REGON

361124225

Adres siedziby

Chłopska 53, 80-350 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

18 lutego 2021 r.

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Krzysztof fąferek składa oświadczenia w imieniu spółki samodzielnie

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021