Nazwa pełna

DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ONKOLOGICZNA

KRS

0000881161

NIP

8842805240

REGON

388076175

Adres siedziby

Dworcowa 5, 58-100 Świdnica, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

2 lutego 2021 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie. Jeżeli w skład zarządu wchodzą co najmniej dwie osoby w sprawach majątkowych - w stosunku do zobowiązań przekraczających kwoty 100. 000,00 zł (sto tysięcy złotych) rocznie - wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezesa.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@DFO.SWIDNICA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021