Nazwa pełna

OSTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000879602

NIP

5170413086

REGON

387976391

Adres siedziby

Stanisława Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 stycznia 2021 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  🇺🇦

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Od 21 stycznia 2021 r.

  Wartość udziałów

  2 tys. zł

  Liczba udziałów

  40

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 stycznia 2021 r.

  Wartość udziałów

  1 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 stycznia 2021 r.

  Wartość udziałów

  2 tys. zł

  Liczba udziałów

  40

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Adres e-mail

OSTMAXPL@GMAIL.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021