Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE INWESTORÓW KAPITAŁOWYCH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000087636

NIP

5252235975

REGON

017520367

Data rejestracji

27 marca 2002 r.

Data ostatniej zmiany

18 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Rozwój rynku inwestycji kapitałowych I ułatwianie takich inwestycji, 2. Organizowanie platformy współpracy uczestników tego rynku, 3. Prowadzenie działalności oświatowej, w tym upowszechnianie wiedzy I kształtowanie świadomości, w zakresie rynku inwestycji kapitałowych w polsce I korzyściach z nich płynących, 4. Reprezentacja interesów sektora inwestycji kapitałowych wobec organów państwowych I samorządowych, innych instytucji oraz osób fizycznych I prawnych, 5. Dbałość o przestrzeganie standardów etycznych I zawodowych wśród członków stowarzyszenia I innych uczestników rynku inwestycji kapitałowych, 6. Dbanie o dobre imię I renomę oraz rozwijanie atmosfery zaufania do sektora inwestycji kapitałowych w polsce, 7. Prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, turystycznej I towarzyskiej służącej integracji członków stowarzyszenia.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Zarząd reprezentuje stowarzyszenie w sądzie I poza sądem, 2. W przypadku zarządu wieloosobowego, do zaciągania zobowiązań oraz reprezentowania stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie prezesa I jednego członka zarządu, 3. Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników powoływanych przez zarząd stowarzyszenia w tym w szczególności poprzez działającego na podstawie pełnomocnictwa sekretarza generalnego stowarzyszenia, 4. W umowach z członkami zarządu stowarzyszenia, stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany przez walne zebranie członków.

Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY