Nazwa pełna

LEVERX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000875066

NIP

5213916814

REGON

387884335

Data rejestracji

5 stycznia 2021 r.

Adres siedziby

Wołodyjowskiego 67A, 02-724 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

89 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

 • PREZES ZARZĄDU

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  89 tys. zł

  Liczba udziałów

  89

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021