Poprzednio

MPACK POLAND PACKAGING

Nazwa pełna

MPACK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000872629

NIP

5322063500

REGON

366157241

Adres siedziby

103D, Całowanie, 05-480 Karczew, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 grudnia 2020 r.

Kapitał zakładowy

12 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 10 grudnia 2020 r.

  Wartość udziałów

  12 mln zł

  Liczba udziałów

  99990

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

60,4 tys. zł

2021 r.

4 mln zł

2020 r.

6,5 mln zł

2019 r.

10,3 mln zł

2018 r.

41 tys. zł

2017 r.

52,6 tys. zł

2017
2018
2019
2020
2021
2022
52,6 tys. zł 41 tys. zł 10,3 mln zł 6,5 mln zł 4 mln zł 60,4 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020