Nazwa pełna

SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000008723

NIP

8960005673

REGON

930041341

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

27 kwietnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

1 mld zł

Kapitał wpłacony

1 mld zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

0 zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu banku umocowani są: a) prezes zarządu - samodzielnie b) dwaj członkowie zarządu łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem, albo dwaj prokurenci łącznie. Mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie albo łącznie z osobą, wymieniona, w pkt b/, albo z innym pełnomocnikiem

Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

SPL

Liczba wyemitowanych akcji:

102,2 mln

Wartość rynkowa:

41,1 mld zł

Decyzje UOKiK

15 lipca 2022 r.

DKK-165/2022

Kontrola koncentracji

22 września 2020 r.

DOZIK-12/2020

Klauzule niedozwolone

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

316,5 tys. zł

2020 r.

17,4 tys. zł

2017 r.

9,6 tys. zł

2015 r.

1,5 tys. zł

2013 r.

4,4 tys. zł

2012 r.

59,5 tys. zł

2011 r.

100,6 tys. zł

2010 r.

34 tys. zł

2009 r.

533,5 tys. zł

2008 r.

1,7 mln zł

2007 r.

30,6 tys. zł

2006 r.

61,2 tys. zł

2005 r.

37,9 tys. zł

2003 r.

695,6 tys. zł

2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2017
2020
2021
695,6 tys. zł 37,9 tys. zł 61,2 tys. zł 30,6 tys. zł 1,7 mln zł 533,5 tys. zł 34 tys. zł 100,6 tys. zł 59,5 tys. zł 4,4 tys. zł 1,5 tys. zł 9,6 tys. zł 17,4 tys. zł 316,5 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.SANTANDER.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2655 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000