Nazwa pełna

FUNDACJA INSTYTUT SPRAW KONSTYTUCYJNYCH

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000871660

NIP

1182217354

REGON

387718950

Data rejestracji

15 grudnia 2020 r.

Adres siedziby

Klaudyny 32 / 245, 01-684 Warszawa, Polska

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz reprezentowania fundacji w sądzie i poza sądem uprawniony jest prezes zarządu działający łącznie z innym członkiem zarządu.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021